Vattenrening och svenskt vatten

vattenrening

Allt vatten som används i Sverige idag är på ett eller annat sätt renat. Vattenrening är väldigt viktigt för att få bort kemikalier som finns i grundvattnet.

Bra vatten i Sverige

Generellt sett kan man säga att det svenska vattnet är av väldigt bra kvalitet och man är van vid att ha klart vatten i kranen. Detta är tack vare att man renar vattnet från smuts och kemikalier som finns med. Även kalk, tas i viss utsträckning bort.

Vattenproblem i Sverige

Oftast har man inte problem med vattnet i Sverige eftersom vattenreningen är så pass effektiv och hållbar men det går inte att alltid garantera att vattenrening är perfekt. Till exempel är kalk ett problem i vissa områden, det kan då krävas att man införskaffar sig ett avhärdningsfilter för komma till bukt med problemet.

Andra tillfällen det blir problem med det svenska vattnet är om det, av någon anledning blir ett utsläpp eller något händer med vattenreningen. Vid naturkatastrofer eller olyckor kan kvaliteten på vattnet sjunka.

Förorening

Ett stort problem idag med vatten är att det är så mycket föroreningar i naturen. Vatten, natur och djurliv drabbas hårt av avfall, utsläpp och nedskräpning. Det gör att det är extra viktigt att vattenreningen fungerar som den ska, annars riskerar de som använder vattnet att bli sjuka.

Om man vill hjälpa till att få renare vatten måste man fundera på sin egen inverkan på naturen, bilens utsläpp, nedskräpning och så vidare. Om alla blir bättre på att ta hand om miljön skulle föroreningarna av vattnet minska och färre olyckor skulle inträffa.

Flaskvatten

Det är många som skulle säga att källvatten och vatten man köper på flaska är renare än vattnet i kranen men så är många gånger inte fallet. Vattnet på flaska renas oftast inte och innehåller således föroreningar och bakterier som man annars försvinner vid en bra vattenrening. Ibland är det även så att vattnet på flaska är precis det vatten som finns i kranen, men tappat på annat ställe och körs till butik. Körning och förpackning förorenar miljön som förorenar vattnet.