Traverser och användningsområden

Traverser

Traverser eller traverskranar är en typ av lyftkran där den bärande konstruktionen består av en kranbrygga som i sin tur vilar på fasta balkar. Det som gör en traverser unik är att kranen kan förflyttas i sidled längs dessa balkar, vilket innebär att den kan flytta objekt från ett ospecificerat område till ett annat inom kranens verkningsområde. På en traverskran kan man exempelvis fästa en telfer.
Den första traverskranen byggdes redan år 1876 i England. Denna användes för att lyfta tyngre vapen. Kranen har brukats ända tills 1980 och står nu på ett museum i Birmingham. Konstruktionen har sedan 1876 förändrats men grundtanken är densamma.

Användnings områden för traverser

Traverskranar används i stor utsträckning inom stål och metallindustrin. Vanligtvis är dessa kranar med i arbetet hela vägen från råmaterial till slutprodukt. Detta då objekten som lyfts beroende på vilket steg i processen det befinner sig i ofta är väldigt tungt, svårt att greppa och hantera eller skadligt varmt när det hanteras. Vid tillverkandet av exempelvis bilfjädrar ser processen ut som följer. En kran häller ner råmaterialet i en ugnsform som placeras i en ugn. Den heta metallen tas när den smällt ut och blir lämnad till en annan maskin för att bli processad till önskad tjocklek och form. Kranen tar sedan ut dessa fjädrar och placerar de i förvaring där de svalnar. Den färdiga produkten lyfts sedan av en kran till tåg eller lastbilar där de skickas iväg för att förpackas och säljas.

Utan traverser hade denna process inte gått att genomföra eller hade åtminstone inte sett ut på samma sätt. Kranarna möjliggör inom industrin förflyttning av objekt som inte manuellt hade gått att flytta.