Den elektroniska cigaretten

En elektronisk cigarett

Det blir allt vanligare att använda elektroniska cigaretter. Dessa elektroniska cigaretter innehåller en vätska som doseras av tillverkaren eller den som brukar ecigaretten. Denna vätska kallas ofta e-liquid eller e-juice. E-vätskan innehåller propylenglykol, glycerol och varierande smakämnen. Vätskan brukar levereras i flaskor som rymmer 30 ml och den innehåller vanligtvis från 0 till 6 mg nikotin. Det finns e-vätska utan nikotin också.

I elcigaretter finns en förångare som omvandlar e-vätskan till en tät ånga. Denna ånga påminner om cigarettrök men är helt fri från lukt och försvinner på bara några sekunder. Detta gör att eciggaretter lätt kan rökas inomhus. Att använda ecigg brukar kallas för att ”vejpa”, särskilt bland ungdomar.

Utbud

Sedan eciggen uppfanns har fler och fler olika typer börjat tillverkas och säljas. Eciggaretter varierar i i utseende. Vissa har ungefär samma form som en vanlig cigarett, medan andra är bredare. Storleken beror oftast på hur doseringen bestäms. De större varianterna brukar vara gjorda så att ägaren av ecigaretten får sköta doseringen själv.

Det finns också ett rikt utbud av e-vätskor med massor av olika smaker. Dessa köps enkelt på olika hemsidor på internet. De flesta smakerna är söta och ska föreställa smaker på olika ätbara saker. Frukter, desserter, snacks, drycker, bakverk och dylikt är mycket vanliga.

Hälsorisk

Det har gjorts en del forskning om vejpning och vilka fysiska skador det kan ge. I denna fråga är man väldigt oense. Enligt läkemeddelslagen kan e-liquids innehållande nikotin bryta mot läkemedelslagen. Det klassas inte som ett läkemedel, men det uttalandet väckte protester och e-vätskor med nikotin betraktas inte som olagliga i Sverige.

Vissa hävdar att den rök som bildas vid användning av ecigaretter är farligare än vanlig cigarettrök. Detta är det många som inte håller med om och eftersom ecigaretten ännu är en relativt ny uppfinning finns inte tillräcklig forskning för att fastställa några fakta.